Christoforos Ntantogian, Dimitris Gkikakis, Christos Xenakis, “PRIPAY: A Privacy Preserving Architecture for Secure Micropayments”, ICSNC 2012, Lisbon, Portugal, Nov 2012