Christos Xenakis, Nikos Loukas, Lazaros Merakos, “A Secure Mobile VPN Scheme for UMTS,” In Proc. European Wireless 2006, Athens, Greece, April 2006.