Όροι χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο τμήμα των Ψηφιακών Συστημάτων.

Ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για προσωπική ενημέρωση και χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνο η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων και απαιτείται η αναγραφή της προέλευσης από την ιστοσελίδα και τα ονόματα των συγγραφέων (όπως εμφανίζονται σε αυτήν), χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (συνεργάτες, οργανώσεις, εταιρείες, κ.λπ.) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγκριση των εν λόγω τρίτων μερών (η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε ένδειξη της ιστοσελίδας).

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι αναφορές παρέχονται στους χρήστες των υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες.