Επικοινωνία

Το Systems Security Laboratory (SSL) ανήκει στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το κύριο αντικείμενο του SSL είναι η διεξαγωγή έρευνας, ανάπτυξης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς της ασφάλειας των συστημάτων. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, το SSL συμβάλει στη συλλογική αριστεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά και ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση μιας ασφαλούς και αξιόπιστης ψηφιακής κοινωνίας.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Οδ. Ανδρούτσου, 80
185 36, Πειραιάς
Ελλάδα
Τηλ:(+30)210 4142751-2
e-mail: