Ευρωπαϊκά έργα

SPIDER: Spam over Internet Telephony Detection Service, πρόγραμμα CRAFT, 2006-2008, Επιστημονικά υπεύθυνος.
SERENITY: System Engineering for Security and Dependability, πρόγραμμα Information Society Technologies IP, 2006-2008, Επιστημονικά υπεύθυνος.
DAMES-T: Development of an Agent-Mediated secure e-commerce System for Tourism domain, The Greek General Secretariat for Research and Technology (GSRT) – The Scientific and Technical Research Council of Turkey (TUBITAK) Joint Research and Development Project, 2003 – 2004, Επιστημονικά υπεύθυνος.
ICTE-PAN: Intelligent Collaboration and Transaction Environments in Administration Networks, πρόγραμμα Information Society Technologies STREP, 2001-2004, Επιστημονικά υπεύθυνος.
e-VOTE: An Internet-based electronic voting system, πρόγραμμα Information Society Technologies STREP, 2001-2002, Επιστημονικά υπεύθυνος.
EESSI: Study on the scalability of certificate revocation and certificate suspension and proposals for enhancements on the respective mechanisms, μελέτη χρηματοδοτούμενη από την DG Enterprise για λογαριασμό του European Electronic Signature Standardisation Initiative, 2000, Επιστημονικά υπεύθυνος.
VITAL-HOME: Vital Signals Monitoring from Home with Open Systems, πρόγραμμα Standardisation in the Information Society, 1999-2000, Επιστημονικά υπεύθυνος.
ESPRIT/ESSI: Intensive Software Systems for Safety Applications over Europe, 1998-2000, Ερευνητής.
ERMIS: Enhanced secure Regional Multimedia Internet Services in the Aegean Archipelago, πρόγραμμα ACTION2, 1998-1999, Επιστημονικά υπεύθυνος.
KEYSTONE: European Cross Domain Public Key Infrastructure Architecture, πρόγραμμα ETS-II, 1998, Επιστημονικά υπεύθυνος.
COSACC: Coordinating Security Activities Among Chambers of Commerce, πρόγραμμα Telematics for Administrations, 1998-2000, Επιστημονικά υπεύθυνος.
EPIC: Exchanging Process Improvement experiences across SME’s by Conferencing on the Internet, πρόγραμμα ESPRIT/ESSI, 1997-1998, Επιστημονικά υπεύθυνος.
MEDSEC: Health Care Security and Privacy Standards in the Information Society, πρόγραμμα Standardisation in the Information Society, 1997-1998, Επιστημονικά υπεύθυνος.
EUROMED: ETS Trusted Third Party Services for Secure Telemedical applications over the World Wide Web, πρόγραμμα European Trusted Services ETS-I ’97, 1997, Επιστημονικά υπεύθυνος.
SECURENET: An Intelligent System for Detecting and Preventing Attacks in Open Networks, πρόγραμμα INNOVATION, 1996, Διευθυντής έργου.
ISHTAR: Implementing Secure Healthcare Telematics Applications in Europe, πρόγραμμα Healthcare Telematics, 1995-1998, Επιστημονικά υπεύθυνος.
ENCRESS ΙΙ: European Network of clubs for the Reliability and Safety of Software, πρόγραμμα ESPRIT/ESSI, 1995-1997, Επιστημονικά υπεύθυνος.
THIS: Trusted Health Information Systems, πρόγραμμα INFOSEC, 1994, Επιστημονικά υπεύθυνος.
SECURENET II: An Intelligent System for Detecting and Preventing Attacks in Open Networks, πρόγραμμα RACE, 1994-1995, Διευθυντής έργου.
Security Categorisation and Protection in Healthcare Information Systems, πρόγραμμα προτυποποίησης, της CEN (Committe Europeenne de Normalisation), 1994, Ερευνητής.
ASE: Auctions by Satellite in Europe, πρόγραμμα INFOSEC, 1994, Επιστημονικά υπεύθυνος.
Local Loop Security and its Management, πρόγραμμα INFOSEC, 1993, Επιστημονικά υπεύθυνος.
SEISMED: Secure Environment for Information Systems in MEDicine, πρόγραμμα ΑΙΜ, 1992-1994, Επιστημονικά υπεύθυνος.
SECURENET: Εxpert Systems and Neural Nets for Secure Computer Networks, πρόγραμμα RACE, 1992, Ερευνητής.
ASANCA: Αdvanced Systems for Active Noise Control in Aircraft, πρόγραμμα BRITE II, 1990-1992, Ερευνητής.
MARIE: Mobile Autonomous Robot for Industrial Environments, πρόγραμμα ESPRIT II, 1989-1992, Επικεφαλής ερευνητικής ομάδας.
FOCUS: Front ends for Open and Closed User Systems, πρόγραμμα ESPRIT II, 1989-1992, Επικεφαλής ερευνητικής ομάδας.
MMOMS: Multi-Modal Organ Modelling System, πρόγραμμα ΑΙΜ, 1989-1990, Επικεφαλής ερευνητικής ομάδας.
AEMI: Advanced Environment for Medical Images, πρόγραμμα ΑΙΜ, 1989-1990, Επικεφαλής ερευνητικής ομάδας.
VSAT Network for Telematics and Health Care, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Science for Stability του NATO.
HERMES: Telematic HEalthcare – Remoteness and Mobility Factors in Common European Scenarios, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Κοινότητα (Telematics Application Programme).
GESTALT: Getting Education Systems Talking across Leading-Edge Technologies, Πρόγραμμα ACTS, Ενέργεια AC91: Trial Integration – Bringing Together the Results of Groups of ACTS Projects into Integrated Trials.
Vital Signs Monitoring from Home with Open Systems, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Κοινότητα, Standardisation Projects for the Information Society, Domain “ISIS”.
IRIS: Incorporating Requirements of People with Special Needs or Impairments to Internet Based Systems and Services, Πρόγραμμα IST, IST-2000-26211 Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
ICTE-PAN: Methodologies and Tools for Building Intelligent Collaboration and Transaction Environments in Public Administration Networks, Πρόγραμμα IST, IST-2001-35120.
SNOCER: Low Cost Tools for Secure and Highly Available VoIP Communication Services (SNOCER), Πρόγραμμα FP6-2002-SME-1-005892 Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
e-SENSE: Capturing Ambient Intelligence for Mobile Communications through Wireless Sensor Networks, Πρόγραμμα FP6-IST-4-027227-IP Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
CONTENT: Excellence in Contend Distribution Network Research.
IP CASCADAS: Component-ware for Autonomic Situation-aware Communications, and Dynamically Adaptable Services.
Polos: Integrated Platform for Location-based services.
EURO-CITI: EUROpean CITIes platform for online transaction services.
Fixed Mobile Integration
ESPRIT BISANTE: Broadband integrated satellite network traffic evaluations.
ISIS PRIAMOS: Validation and Demonstration of GPRS Protocol Specifications for the Mobile Offices of the Future.
IST INTERVAL: Formal Design, Validation and Testing of Real-Time Telecommunications Systems.
ACTS RAINBOW: Radio Access INdependent Broadband On Wireless.
ACTS WAND: Wireless ATM Network Demonstrator.